Disclaimer

Algemeen

Business Software Haaglanden BV (BSH) heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. BSH aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site van BSH. En is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de site van BSH beschikbaar is.

BSH houdt zich het recht voor om informatie welke op de site te raadplegen is, te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSH.

Links

Deze site bevat links naar sites die door derden worden aangeboden en beheerst en waarover BSH geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat BSH de inhoud van de door derden beheerste sites heeft goedgekeurd of dat er associaties of relaties bestaan tussen BSH en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. BSH is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van de sites waartoe bezichtiging via links op sites van of naar BSH mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico. BSH is evenmin verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is.