Door Verspreidingen

Wij zochten één totaalpakket en niet meerdere losse software programma’s waarbij elke afdeling in de eigen omgeving kan werken en we door een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen sneller kunnen schakelen.

Exact Online heeft een mooie project oplossing waarin wij gedetailleerd onze orders kunnen vastleggen en zodoende een goed inzicht krijgen in de daadwerkelijke kosten. Ook is binnen Exact een verdere doorgroei mogelijk en samen met de mogelijkheden met API en APP biedt dit voor ons de ideale automatiseringsomgeving.

De implementatie is goed en snel verlopen zonder enige complicaties. Momenteel zijn er nog enkele API’s (door ons zelf te maken) in de maak om het proces volledig vloeiend te laten verlopen. Maar in de basis verloopt alles stabiel.

BSH heeft ons uitstekend begeleid, er werd snel geschakeld (en dat aan het einde van het jaar).
Vanaf de start hebben zij alles volledig opgepakt en op locatie hebben wij een volledige uitleg op maat gekregen.

Onze organisatie heeft door het werken met Exact Online meer en beter inzicht gekregen in haar financiën. In combinatie met de projectmodule heeft het ons geholpen om efficiënter te plannen.

Voor een overstap naar nieuwe software zoals Exact Online is het noodzakelijk te kijken wat noodzakelijk is voor uw onderneming. Te veel opties die niet gebruikt gaan worden kunnen juist tegenwerken. Overleg ook met uw medewerkers, zij moeten ermee werken dus is het belangrijk te weten wat hun wensen zijn.
Kijk ook altijd naar de doorgroeimogelijkheden, denk bijv. aan API koppelingsmogelijkheden.

Voor meer referenties: