Factor50 Informatieveiligheid

De reden om naar Exact Online Project te gaan kijken kwam voort uit onze ambities en onze kijk op activiteiten voor de toekomst van ons bedrijf. Wij hebben de stip aan onze horizon verbonden met het maken van een pakketkeuze.

Wij wilden een keuze maken voor een breed geaccepteerd en door veel financiële dienstverleners (boekhouders en accountants) ingezet pakket waarbij de behoefte aan controle en sturing op projecten een (zeer) hoge prioriteit heeft. Hoewel wij in de oriëntatiefase al hadden vastgesteld dat geen enkel pakket perfect aansluit en maatwerk dus noodzakelijk zou zijn, sloot Exact Online het beste aan bij ons wensenpakket.

De implementatie is niet zonder de nodige groeistuipen en groeipijnen verlopen. Wij zijn daarom wel blij dat we direct BSH hebben ingeschakeld omdat zij door lastige vragen te stellen ons direct in contact brachten met de wezenlijke vragen over wat wij wilden bereiken met de software, waarom of welke problemen we voorzagen en opgelost wilden hebben. Door het samenwerken leer je ook meteen nukken en streken van een pakket kennen en loop je minder risico op nare verrassingen achteraf, of de noodzaak een werkwijze te moeten aanpassen.

Wij zouden de begeleiding van BSH als kordaat en “to the point” beschrijven. In ons contact met de consultant merkten wij direct dat deze zelf over ruime ervaring met het werken met Exact Online beschikte. Die praktische kennis en ervaring voegden werkelijk iets toe bij de inrichting en de overdracht van kennis.

Voor andere klanten die overwegen naar andere software zouden wij de volgende tips willen geven. Probeer zo goed mogelijk in kaart te brengen en te verwoorden welk probleem je wil oplossen. Vervolgens kan je gaan vragen welke middelen (software) daarbij het beste passen. Schakel daarbij in een vroeg stadium al een adviseur in zoals BSH aan wie je ook kan vragen: “hoe doen jullie dat dan of heb je relaties aan wie we dat kunnen vragen”.

Wij hebben in BSH de adviseur met kennis van zaken getroffen die wij nodig hadden en die ons bijstaat om de inrichting verder te verfijnen.
En dat gaat bijzonder plezierig!

De reden om naar andere software te gaan kijken kwam voort uit onze ambities en onze kijk op activiteiten voor de toekomst van ons bedrijf. Wij hebben die stip aan onze horizon verbonden met het maken van een pakketkeuze.

Wij wilden een keuze maken voor een breed geaccepteerd en door veel financiële dienstverleners (boekhouders en accountants) ingezet pakket waarbij de behoefte aan controle en sturing op projecten een (zeer) hoge prioriteit heeft. Hoewel wij in de oriëntatiefase al hadden vastgesteld dat geen enkel pakket perfect aansluit en maatwerk dus noodzakelijk zou zijn, sloot Exact Online het beste aan bij ons wensenpakket.

De implementatie is niet zonder de nodige groeistuipen en groeipijnen verlopen. Wij zijn daarom wel blij dat we direct BSH hebben ingeschakeld omdat zij door lastige vragen te stellen ons direct in contact brachten met de wezenlijke vragen over wat wij wilden bereiken met de software, waarom of welke problemen we voorzagen en opgelost wilden hebben. Door het samenwerken leer je ook meteen nukken en streken van een pakket kennen en loop je minder risico op nare verrassingen achteraf of om de noodzaak een werkwijze te moeten aanpassen.

Wij zouden de begeleiding van BSH als kordaat en “to the point” beschrijven. In ons contact met de consultant merkten wij direct dat deze zelf over ruime ervaring met het werken met Exact Online beschikte. Die praktische kennis en ervaring voegden werkelijk iets toe bij de inrichting en de overdracht van kennis.

Voor andere klanten die overwegen naar andere software zouden wij de volgende tips willen geven. Probeer zo goed mogelijk in kaart te brengen en te verwoorden welk probleem je wil oplossen. Vervolgens kan je gaan vragen welke middelen (software) daarbij het beste passen. Schakel daarbij in een vroeg stadium al een adviseur in zoals BSH aan wie je ook kan vragen: “hoe doen jullie dat dan of heb je relaties aan wie we dat kunnen vragen”.

Wij hebben in BSH de adviseur met kennis van zaken getroffen die wij nodig hadden en die ons bij staat om de inrichting verder te verfijnen. En dat gaat bijzonder plezierig!

Voor meer referenties: