Handel Rapportages

VERKOOPANALYSES

Wilt u weten wanneer een klant koopt?
Wilt u weten welke artikelen een klant koopt?
Wilt u weten hoe de verkopen aan een klant zich verhouden tot het segment van die klant?

Met het PowerBI dashboard “Verkoopanalyses”, gekoppeld aan Exact Online Handel, wordt inzicht gegeven in de verkopen per klant, per artikel, per artikelgroep of per assortiment. Na de selectie van een klant wordt het bedrag exclusief BTW getoond per maand, desgewenst uitgesplitst per jaar. Hiermee kunnen trends en seizoensinvloeden inzichtelijke worden gemaakt. Dit wordt ook grafisch getoond. De klant wordt ten slotte vergeleken met de andere klanten met dezelfde relatieclassificatie.


 

 

 

 

Iedere pagina heeft drie filters: de klant, de relatieclassificatie en de orderdatum. Met de relatieclassificatie kan de lijst met klanten worden beperkt, zodat er eenvoudiger een klant kan worden geselecteerd.

De totale verkoopwaarde exclusief BTW wordt weergegeven per maand. Door op de [+] te klikken vóór de naam van de klant wordt de verkoopwaarde uitgesplitst per jaar.

De verkopen per artikel, artikelgroep of assortiment, voor alle klanten in dezelfde relatieclassificatie als de geselecteerde klant, kunnen worden uitgesplitst per klant door op de [+] te klikken.

Om gebruik te kunnen maken van het PowerBI dashboard “Verkoopanalyses” heeft u een Exact Online Handel abonnement nodig. Daarnaast heeft u een licentie nodig voor PowerBI Desktop Pro en de PowerBI-Exact Online connector Invantive Cloud Bridge. Het dashboard wordt afgestemd op uw eigen inrichting met relatieclassificaties en assortimenten.

Het dashboard biedt een stevige basis om zelf aan de slag te gaan met analyses. De consultants van Business Software Haaglanden kunnen u daarbij assisteren. Zij kunnen ook het dashboard op maat afstemmen op uw specifieke informatiebehoefte.

 

-0-0-0-0-0-


INKOOPANALYSES

Wilt u weten wat u bij een leverancier besteedt?
Wilt u weten welke artikelen u bij een leverancier koopt?
Wilt u weten hoe de inkopen bij een leverancier zich verhouden tot het segment van die leverancier?

Met het PowerBI dashboard “Inkoopanalyses”, gekoppeld aan Exact Online Handel, wordt inzicht gegeven in de inkopen per leverancier, per artikel, per artikelgroep of per assortiment. Na de selectie van een leverancier wordt het bedrag exclusief BTW getoond per maand, desgewenst uitgesplitst per jaar. Hiermee kunnen trends en seizoensinvloeden inzichtelijke worden gemaakt. Dit wordt ook grafisch getoond. De leverancier wordt ten slotte vergeleken met de andere leveranciers met dezelfde relatieclassificatie.

 

 

Iedere pagina heeft drie filters: de leverancier, de relatieclassificatie en de orderdatum. Met de relatieclassificatie kan de lijst met leveranciers worden beperkt, zodat er eenvoudiger een leverancier kan worden geselecteerd.

De totale inkoopwaarde exclusief BTW wordt weergegeven per maand. Door op de [+] te klikken vóór de naam van de leverancier wordt de inkoopwaarde uitgesplitst per jaar.

De inkopen per artikel, artikelgroep of assortiment, voor alle leveranciers in dezelfde relatieclassificatie als de geselecteerde leverancier, kunnen worden uitgesplitst per klant door op de [+] te klikken.

 

 

Om gebruik te kunnen maken van het PowerBI dashboard “Inkoopanalyses” heeft u een Exact Online Handel abonnement nodig. Daarnaast heeft u een licentie nodig voor PowerBI Desktop Pro en de PowerBI-Exact Online connector Invantive Cloud Bridge. Het dashboard wordt afgestemd op uw eigen inrichting met relatieclassificaties en assortimenten.

Het dashboard biedt een stevige basis om zelf aan de slag te gaan met analyses. De consultants van Business Software Haaglanden kunnen u daarbij assisteren. Zij kunnen ook het dashboard op maat afstemmen op uw specifieke informatiebehoefte.

 

 

-0-0-0-0-0-

 

TRANSACTIEANALYSES

Wilt u een analyse doen van de omzet per klant?
Wilt u een analyse doen van de kostprijs van de omzet bij de artikelen die een klant koopt?
Wilt u weten hoe de transacties van een klant zich verhouden tot het segment van die klant?

Met het PowerBI dashboard “Transactieanalyses”, gekoppeld aan Exact Online Handel, wordt inzicht gegeven in de financiële transacties per klant, per artikel, per artikelgroep of per assortiment. Na de selectie van een klant en een transactietype wordt het bedrag exclusief BTW getoond per maand, desgewenst uitgesplitst per jaar. Hiermee kunnen trends en seizoensinvloeden inzichtelijke worden gemaakt. Dit wordt ook grafisch getoond. De klant wordt ten slotte vergeleken met de andere klanten met dezelfde relatieclassificatie.

 

 

Iedere pagina heeft vier filters: de klant, de relatieclassificatie, het transactietype en de orderdatum. Met de relatieclassificatie kan de lijst met klanten worden beperkt, zodat er eenvoudiger een klant kan worden geselecteerd.  

De totale verkoopwaarde exclusief BTW wordt weergegeven per maand. Door op de [+] te klikken vóór de naam van de klant wordt de verkoopwaarde uitgesplitst per jaar.

De transacties per artikel, artikelgroep of assortiment, voor alle klanten in dezelfde relatieclassificatie als de geselecteerde klant, kunnen worden uitgesplitst per klant door op de [+] te klikken. 

 

 

Om gebruik te kunnen maken van het PowerBI dashboard “Transactieanalyses” heeft u een Exact Online Handel abonnement nodig. Daarnaast heeft u een licentie nodig voor PowerBI Desktop Pro en de PowerBI-Exact Online connector Invantive Cloud Bridge. Het dashboard wordt afgestemd op uw eigen inrichting met relatieclassificaties en assortimenten.  

Het dashboard biedt een stevige basis om zelf aan de slag te gaan met analyses. De consultants van Business Software Haaglanden kunnen u daarbij assisteren. Zij kunnen ook het dashboard op maat afstemmen op uw specifieke informatiebehoefte.

 


 

-0-0-0-0-0-

 

VOORRAADANALYSES

Wilt u inzichtelijk maken wat de voorraadtransacties zijn van een artikel?
Wilt u uitzoeken waarom een voorraadtelling niet klopt met de voorraadpositie in Exact Online?

Met het PowerBI dashboard “Voorraadanalyse”, gekoppeld aan Exact Online Handel, wordt inzicht gegeven in de voorraadtransacties per artikel. Na de selectie van een artikel, een peildatum en (optioneel) een magazijn worden de transacties per week getoond als een waterval met een verdere uitsplitsing naar transactietype.

 


 

Om gebruik te kunnen maken van het PowerBI dashboard “Voorraadanalyse” heeft u een Exact Online Handel abonnement nodig. Daarnaast heeft u een licentie nodig voor PowerBI Desktop Pro. Er wordt gebruik gemaakt van databasebackups die u met Exact Online kunt maken. Om deze te kunnen teruglezen, heeft u een licentie nodig voor Microsoft SQL Server of vergelijkbaar.   

Het dashboard biedt een stevige basis om zelf aan de slag te gaan met analyses. De consultants van Business Software Haaglanden kunnen u daarbij assisteren. Zij kunnen ook het dashboard op maat afstemmen op uw specifieke informatiebehoefte. 

 

-0-0-0-0-0-

 

ARTIKELPRIJSANALYSE

Wilt u weten welke artikelprijzen, prijsafspraken en prijslijstprijzen er zijn voor een artikel?
Wilt u weten welke artikelprijzen gelden voor een klant?

Met het PowerBI dashboard “Artikelprijzen”, gekoppeld aan Exact Online Handel, wordt inzicht gegeven in de prijzen per artikel. Na de selectie van een artikelgroep of assortiment worden de artikelprijzen, prijsafspraken en prijslijstprijzen getoond.

 

 

 

Om gebruik te kunnen maken van het PowerBI dashboard “Artikelprijzen” heeft u een Exact Online Handel abonnement nodig. Daarnaast heeft u een licentie nodig voor PowerBI Desktop Pro en de PowerBI-Exact Online connector Invantive Cloud Bridge. Het dashboard wordt afgestemd op uw eigen inrichting met artikelgroepen en assortimenten.  

Het dashboard biedt een stevige basis om zelf aan de slag te gaan met analyses. De consultants van Business Software Haaglanden kunnen u daarbij assisteren. Zij kunnen ook het dashboard op maat afstemmen op uw specifieke informatiebehoefte.

 

-0-0-0-0-0-