Overzicht marge per medewerker

OVERZICHT MARGE PER MEDEWERKER

 

Wilt u weten wat de marge is per medewerker?
Wat heeft een medewerker daadwerkelijk opgebracht op basis van zijn/haar uren?
Inzicht krijgen in alle geschreven uren door de medewerkers?

 

 

Het rapport kan op drie manieren worden gefilterd:

 

Met het filter jaar kan gekeken worden wat de marge van de medewerker is geweest over een specifiek jaar. Ook kan dit per medewerker worden gefilterd.  Tenslotte kan op project worden gefilterd met het resultaat per medewerker per maand.

In dit Dashboard staan twee grafieken. 1 grafiek laat alle uursoorten zien welke gebruikt zijn in een maand. De tweede grafiek laat het verschil zien tussen de declarabele uren en de niet declarabele uren per maand. Door in de grafiek in een balk te klikken wordt de tabel onder de grafieken gevuld.
In de tabel wordt dan de medewerker getoond met zijn/haar uursoort en daarbij de bedragen die bij deze regel horen.

 

Voor dit rapport is het wel noodzakelijk dat de verkooptarieven goed vast liggen.

Met het BSH PowerBI dashboard “Overzicht marge per medewerker”, gekoppeld aan Exact Online Zakelijke dienstverlening ( Uren & facturen en Project Management ), krijgt u inzicht in de marges per medewerker per uursoort.

Om gebruik te kunnen maken van het Power BI dashboard “Overzicht marge per medewerker” heeft u een Exact Online Zakelijke dienstverlening ( Uren & facturen en/of Project Management ) abonnement nodig. Tevens heeft u een licentie nodig voor Power BI Desktop Pro en een Power BI-Exact Online connector.
Het dashboard zal worden afgestemd op uw eigen inrichting in Exact Online.

Dit dashboard biedt een stevige basis om zelf aan de slag te kunnen gaan met analyses.
Business Software Haaglanden kan u daarbij assisteren. Uiteraard kunnen wij ook het dashboard voor uw specifieke informatiebehoefte op maat inrichten.

 

-0-0-0-0-0-