Richtlijnen klantbezoek

BSH Richtlijnen klantbezoek

 

We komen weer graag bij u op bezoek, maar we verwachten wel dat u aan onze klantbezoek richtlijnen voldoet.

 

Algemene richtlijnen

 

  • RIVM-/overheidsrichtlijnen worden nageleefd;
  • Waar mogelijk worden de werkzaamheden zo veel mogelijk op afstand  uitgevoerd;
  • Er zullen geen handen worden geschud of andere vormen van fysiek contact plaatsvinden;
  • Mocht na een bezoek ofwel een medewerker van BSH, dan wel een medewerker bij de klant COVID- 19-klachten hebben, dan zal de andere partij daar onmiddellijk van op de hoogte worden gesteld om eventuele verdere besmettingen te voorkomen.

 

Vanuit Business Software Haaglanden

 

  • We voeren geen klantbezoek uit indien onze medewerker of directe gezinsleden van de medewerker klachten vertonen die op COVID-19 kunnen wijzen;
  • Indien wij merken dat er niet aan de richtlijnen is voldaan, dan behouden wij ons het recht om de afspraak te annuleren of te beëindigen.

 

Vanuit de klant

 

  • De klant zal het bezoek annuleren als een medewerker of directe gezinsleden van de medewerker klachten vertonen die op COVID-19 kunnen wijzen;
  • Er wordt gezorgd voor een werkplek die op 1,5 meter afstand van andere werkplekken ligt, in een ruimte met zo weinig mogelijk andere mensen om contact met ‘vreemden’ te minimaliseren;
  • Er zijn desinfectiemiddelen beschikbaar om de werkplek en handen te desinfecteren.

 

-0-0-0-0-0-