Stichting Plein C

Stichting Plein C, expertisecentrum cultuur & onderwijs gevestigd in Haarlem adviseert en ondersteunt het onderwijs, het culturele veld en gemeenten bij het opstellen van cultuurbeleid in relatie tot de culturele omgeving. Plein C leidt Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers) op en biedt nascholingstrajecten, informeert scholen over ontwikkelingen in het cultuuronderwijs en adviseert over samenwerkingsmogelijkheden en lokale netwerken. Ook ontwikkelt Plein C educatieve producten op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur.

In verband met subsidiestromen was het voor ons belangrijk om de uren van werknemers inzichtelijk te maken. Van een zelf gemaakt Excel systeem zijn we overgegaan naar Exact Online Uren & Facturen. Gekozen is voor deze oplossing omdat onze financiële administratie al gebruik maakte van Exact online. Na vergelijking van diverse tijdschrijfprogramma’s bleek dit systeem het beste aan te sluiten op de bestaande oplossing.
De implementatie is soepel verlopen. De begeleiding vanuit BSH hebben wij als heel meedenkend en coöperatief ervaren. Ook na de implementatie staat BSH open voor vragen en denken zij mee in oplossingen van problemen.

Het systeem is voor tijdschrijvers gebruiksvriendelijk. Om alle functionaliteiten optimaal te kunnen gebruiken is een regelmatig gebruik door de beheerder wel een vereiste. Een groot voordeel van het systeem is dat overzichten veel gemakkelijker en sneller geproduceerd worden.
Bedrijven die overwegen over te stappen naar een nieuw systeem willen wij adviseren bij de keuze van een nieuw software systeem goed te inventariseren welk probleem je wilt oplossen en je te realiseren dat er bij elk nieuw softwaresysteem tijd nodig is om er optimaal mee te leren werken.

Voor meer referenties: