Capaciteitsplanning voor Exact Online Productie

Capaciteitsplanning voor Exact Online Productie

Regelmatig wordt gevraagd of Exact Online Productie ook “planning” ondersteunt. Het is goed om daar eerst eens naar de vraagstelling te kijken voordat ze beantwoord kan worden.

 

Planning in een productiebedrijf

In theorie, in een groter productiebedrijf, wordt er onderscheid gemaakt tussen de plannen per tijdvak: jaarlijks, maandelijks, wekelijks en dagelijks. Ook wordt onderscheid gemaakt in materiaalplanning en capaciteitsplanning:

 

(Klik om te vergroten)

 

Jaarlijks:

Er wordt een productieplan gemaakt met het doel om het budget en de capaciteit vast te stellen: Bij een verwachte output van zoveel eenheden product, wat zal de omzet zijn, wat zijn de kosten, en heeft de fabriek genoeg medewerkers en machines om de doelen te bereiken.

 

Maandelijks:

Met een hoofdproductieplan voor elk van de eindproducten wordt uitgerekend welke volumes van materiaal gebruikt gaan worden per periode, en welke capaciteit daar per periode voor nodig is. Het doel van dit stadium van planning is om te schuiven met de behoefte zodat er geen pieken en dalen in de benodigde capaciteit zitten. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de ideale seriegrootte zodat er geen plannen zijn om 100 stuks van artikel A te maken, terwijl de ideale seriegrootte eigenlijk 1000 stuks is.

 

Wekelijks:

Hier wordt echt per dag gepland: welke werkorders zouden moeten worden uitgevoerd, en welke materiaalbehoefte is er per dag. Deze berekening staat bekend als Material Requirements Planning (MRP), of in het Nederlands: materiaalbehoefteplanning. Aan de hand van de uitkomst van de MRP berekening kunnen we een capaciteitsbehoefteplan maken op dag basis.

 

Productie Activiteiten Controle:

Dit is de dagelijkse activiteit waarbij de voortgang op de werkvloer wordt geregistreerd (belangrijk voor de herberekening van de MRP!) en waarbij een gedetailleerde planning (Operatieplan) wordt gemaakt van uur-tot-uur (wie doet wat waar).

 

Hoe ondersteunt Exact Online Productieplanning?

Exact Online Productie heeft een hoofdproductieplan waarmee ook de MRP kan worden aangestuurd. Er is geen Grove Capaciteitsplan (RCCP, Rough-Cut Capacity Planning), omdat deze methode van plannen bij middelgrote en kleine bedrijven niet heel gebruikelijk is.

 

De kern van de materiaalplanning is de MRP berekening (Materiaalbehoefteplanning), waar uit de orders en/of het hoofdproductieplan wordt uitgerekend wat de materiaalbehoefte in de tijd is. Die materiaalbehoefte wordt uitgedrukt in geplande bestellingen en geplande werkorders. Het is voor de werkorders waar we de capaciteit voor plannen.

 

(Klik om te vergroten)

 

Voor capaciteitsplanning is het volgende begrip van belang: plannen tegen oneindige capaciteit en plannen tegen eindige capaciteit. Bij het plannen tegen oneindige capaciteit gaan we uit van de beschikbaarheid van capaciteit. Daarentegen bij het plannen tegen eindige capaciteit nemen we aan dat hulpbronnen (mensen en machines) beperkt beschikbaar zijn, bijvoorbeeld 8 uur per dag. Veel klanten zijn geneigd te denken: maar natuurlijk wil ik eindige capaciteit! Echter, elke vorm van planning heeft een plaats in een tijdvak.

 

Ter ondersteuning van capaciteitsplanning zijn er een aantal partneroplossingen beschikbaar.

 

(Klik om te vergroten)

 

Capaciteitsbehoefte (per dag)

Dit plannen we aan de hand van de werkorders zoals gegenereerd uit de MRP berekening in een setting zoals een planbord. Daarbij wordt in principe elke activiteit (bewerking) op een dag gepland, waarbij soms ook nog een volgordelijkheid binnen de dag kan worden onderhouden. Wat niet of heel summier wordt ondersteund is het automatisch inroosteren: het aan de hand van planningsprioriteiten (bijvoorbeeld kortste doorloopduur, grootste vertraging, of hoogste toegekende prioriteit) toewijzen van een hulpbron.

 

Gedetailleerde planners (per uur)

Dit type planners is in staat om aan de hand van planningsprioriteiten (bijvoorbeeld kortste doorloopduur, grootste vertraging, of hoogste toegekende prioriteit) automatisch een hulpbron toe te wijzen waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbare capaciteit. De planning is gedetailleerd (uren, minuten) en ook met afhankelijkheden (bijvoorbeeld welke machines kunnen tegelijkertijd gebruikt worden, en welke niet) wordt rekening gehouden.

 

 

 

Link naar artikel: Klik hier!