"Veel klanten, ook in het mkb, automatiseren en stappen over naar de cloud"