Gemakkelijk materialen in stuklijsten vervangen

Gemakkelijk materialen in stuklijsten vervangen

Soms is een materiaal (artikel) in een stuklijst niet meer courant waardoor het in de stuklijst moet worden vervangen door een ander materiaal. Wanneer dat een enkele stuklijst betreft dan zoeken we die op en maken handmatig een wijziging. Maar als datzelfde materiaal in meerdere stuklijsten vervangen moet worden dan is een handmatige wijziging heel bewerkelijk. Met de functie Vervangen kunnen we meerdere stuklijsten tegelijkertijd aanpassen.

 

In welke stuklijsten wordt het te vervangen materiaal gebruikt?

Een voor de hand liggende vraag is in welke stuklijsten het te vervangen materiaal wordt gebruikt. Via het menupad [Productie] Planning, Waar gebruikt (in Exact voor Productie) of [Voorraad] Analyse en resultaten, Waar gebruikt (in Exact voor Handel) kunnen we alle stuklijsten tonen waar een bepaald materiaal (artikel) wordt gebruikt.

 

Er kunnen meerdere stuklijsten bij hetzelfde product zijn

In Exact voor Handel is er hooguit een enkele Assemblagestuklijst (Samengesteld artikel) per product. Maar in Exact voor Productie kunnen er meerdere Productiestuklijsten (Versies) per product zijn. Elke stuklijst heeft een eigen Berekende kostprijs, immers als een product op meerdere manieren vervaardigd kan worden zou ook best de berekende kostprijs verschillend kunnen zijn.

 

Zo gaan we een materiaal vervangen

In het overzicht Waar gebruikt vinken we aan welke stuklijsten we willen aanpassen. Vervolgens drukken we op de knop Vervangen. Er wordt dan een venster getoond waarop we het nieuwe materiaal kunnen selecteren. Door op de knop Vervangen in dit venster te drukken wordt de vervanging uitgevoerd.

 

We kunnen nu ook nog de kostprijzen aanpassen

Het gevolg van een vervanging kan zijn dat de berekende kostprijs van de stuklijsten gewijzigd is. Daarmee is de (standaard) kostprijs van het product nog niet gewijzigd. In Exact voor Productie kunnen we deze kostprijswijziging doorvoeren via het menupad [Productie] Analyse en resultaten, Kostprijsberekeningen. Met een Scenario worden alle geselecteerde producten doorgerekend onder gebruikmaking van de gewijzigde stuklijsten. Met de knop Voorraad bijwerken worden daar de Kostprijs van de producten (en halffabrikaten) aangepast aan de nieuwe Berekende kostprijs, en wordt ook de voorraadwaarde van de producten aangepast. In Exact voor Handel kan de kostprijs niet in bulk worden aangepast.

 

De functie Vervangen is beschikbaar in Exact voor Handel en Exact voor Productie geavanceerde en premium edities.

Link naar artikel: Klik hier!