‘Goedkeuren van inkoopfacturen’ nu algemeen beschikbaar in Exact Online voor Accountancy

‘Goedkeuren van inkoopfacturen’ nu algemeen beschikbaar in Exact Online voor Accountancy

Inkomende facturen kunnen nu – voorafgaand aan betaling – ter fiattering worden voorgelegd in Exact Online. Hiermee vervullen we een wens van veel gebruikers.

Facturen verwerken in realtime

Facturen worden steeds eenvoudiger uitgewisseld en direct verwerkt. Of het nu via email is of op basis van de Scan & Herken functie. Bovendien groeit het automatisch uitwisselen van UBL-facturen tussen leveranciers en klanten flink, waardoor het in realtime verwerken van facturen binnen handbereik ligt. Om grip te houden op het boekhoudproces en de correctheid van gegevens te waarborgen biedt Exact Online nu ‘goedkeuren van inkoopfacturen’.

Goedkeuren via Mijn[Kantoor]

Via een aparte instelling kunnen inkomende facturen ter goedkeuring worden voorgelegd aan één of meerdere Exact Online gebruikers. Dit kunnen gebruikers zijn binnen het eigen accountantskantoor, maar het kunnen juist ook klanten zijn in het scenario waarbij de accountant de klantboekhouding verzorgt. In dat geval krijg de klant via Mijn[Kantoor] het verzoek binnen om de factuur goed te keuren.

Vrijgeven voor betaling

Pas na goedkeuring kan de betaling worden verricht en daar waar de boeking in het openstaande posten overzicht eerst in de wacht is gezet, heeft het nu de definitieve status ‘goedgekeurd’ gekregen. Voordeel dat de inkoopfactuur wel reeds geboekt is voordat om goedkeuring wordt gevraagd is dat er hierdoor geen vertraging plaatsvindt ten aan zien van de BTW-aangifte. Deadlines worden gehaald.

Verantwoordelijkheden inzichtelijk

Doordat de accountant deze extra check op de factuurgegevens laat uitvoeren door zijn klant zorgt dit enerzijds voor een correcte boekhouding. Anderzijds, mochten er achteraf toch een paar fouten blijken te zijn, dan kan achteraf direct inzichtelijk worden gemaakt waar de verantwoordelijkheid ligt hiervoor. Namelijk dankzij de audit trail bij de boeking die aangeeft wie wanneer wat heeft goedgekeurd inclusief eventuele communicatie daaromheen.

Beschikbaar in alle oplossingen

‘Goedkeuren van inkoopfacturen’ is beschikbaar in de Plus en Professional editie van Exact Online voor Accountancy (niet in de Essentials editie). Voor upgraden naar Plus en Professional editie klik hier.

Ook in de zgn. ondernemersoplossingen (voor klanten van de accountant) is ‘Goedkeuring voor betaling’ reeds beschikbaar namelijk in alle edities van Exact Online Boekhouden, Groothandel, Productie en Zakelijke Dienstverlening.