Transparante en heldere facturen worden sneller betaald